STOWARZYSZENIE WSPARCIE SENIORA


Powstało w maju 2012 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz seniorów i ich rodzin, w szczególności mieszkańców naszego DPS.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie różnych form wsparcia i pomocy seniorom i ich rodzinom, organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i doradztwa.

Strona internetowa stowarzyszenia:

www.wsparcieseniora.eu

Znajdziecie nas również na  facebook


STOWARZYSZENIE WSPARCIE SENIORA

KRS: 000415787

REGON: 302082607

KONTO BANKOWE: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA NR 61 1540 1056 2105 8300 6375 0001

Prezes: Alina Kasprzak

Zastępca prezesa: Katarzyna Ksoń

Skarbnik: Wioletta Kauzer

Sekretarz: Elżbieta Kalicka