SKIEROWANIE DO DPS


Jeśli jesteś osobą, która z powodu wieku nie możesz samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można Ci zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych możesz wnioskować o skierowanie do DPS.

WAŻNE!

Abyś mógł zamieszkać w domu pomocy społecznej potrzebna jest na to Twoja zgoda!

Formalności: W terminie 14 dni od złożenia wniosku, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad zostanie przeprowadzony nie później niż 2 dni od daty uzyskania informacji o takiej konieczności. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją jej udokumentowaniu pracownik socjalny zaproponuje odpowiedni dla Ciebie dom pomocy społecznej.


Prawo do zamieszkania w DPS nabywasz w momencie wydania odpowiednich decyzji:
1. DECYZJA o skierowaniu do DPS
2. DECYZJA ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
Pełna dokumentacja przekazywana jest do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ulicy Cześnikowskiej 18. W następstwie tych działań i po uzyskaniu wolnego miejsca we wskazanym DPS na terenie Poznania wydawana jest:
3. DECYZJA o umieszczeniu w domu pomocy społecznej