NASZ DOM I MISJA


 

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 jest jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa miasta.

Dom istnieje od 1966 roku. W lutym 2009r. Dom uzyskał zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Wpisu do rejestru domów pomocy społecznej dokonano pod pozycją numer 39. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony.

Dom posiada 140 miejsc dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. Posiadamy pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe. Udzielamy wsparcie, poprzez różne formy pomocy, wspomagamy w utrzymaniu kondycji fizycznej oraz wartościowym uzupełnianiu czasu wolnego.


 

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Statut - Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. Regulamin organizacyjny - Zarządzenie zmieniające Prezydenta Miasta Poznania nr 208/2015/P z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego PS.II.9013-27/08 z dnia 17 lutego 2009 r.

 


Misja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu 

1.       Misją Domu jest tworzenie jego mieszkańcom warunków godnego i aktywnego życia w atmosferze bezpieczeństwa oraz udzielanie profesjonalnej pomocy, opieki i pielęgnacji.

2.       Misja Domu jest zgodna z misją Urzędu Miasta Poznania.


Misja Miasta Poznania 

Aby przeczytać kliknij